+7 (7132) 21-14-00 aktk_06@mail.ru
Select Page

Тәрбие жұмысын ұйымдастыру

«ALT Ақтөбе гуманитарлық-техникалық колледжінің» ЖШС 2022-2023 оқу жылына арналған тәрбие жұмысының бағыттары

 1. Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие
 2. Рухани – адамгершілік тәрбие
 3. Ұлттық тәрбие
 4. Отбасы тәрбиесі
 5. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие
 6. Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбие
 7. Көп мәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие
 8. Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

Тәрбие жұмысының мақсаты мен міндеттері

Тәрбие мақсаты: Жалпы адамдық және ұлттық құндылықтар негізінде жан-жақты және үйлесімді  дамыған  жеке тұлғаны тәрбиелеу.

Тәрбие міндеттері:

 1. Қоғамда қалыптасып отырған ұстанымдарды қабылдауға қабілетті азаматтың қалыптасуына, оның патриоттық сезімінің дұрыс бағытталуына, тұлғаның саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыруға; жасөспірімдердің құқықтық санасының өсуіне, оның өз ортасындағы қатыгездік пен зорлық-зомбылық көріністеріне қарсы тұруға дайын болуына ықпал ету.
 2. Тұлғаның рухани-адамгершілік және этикалық принциптерін, оның қазақстандық қоғам өмірінің нормалары және дәстүрлерімен келісілген моральдық қасиеттері мен мақсаттарын қалыптастыруға ықпал ету.
 3. Тұлғаның жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарға бағдарлануына, ана тілі мен қазақ халқының, Қазақстан Республикасында тұратын этностар мен этникалық топтардың мәдениетін құрметтеуіне ықпал ету.
 4. Студент-жастар тұлғасын қалыптастыруда ата-аналардың ағарту жұмысын, психологиялық-педагогикалық құзыреттіліктерін күшейтуге,  тәрбие мәселесіндегі олардың жауапкершілігін арттыруға ықпал ету.
 5. Тұлғаның еңбек дағдыларын, экономикалық ойлауы мен кәсіби қалыптасуына және өзін-өзі жүзеге асыруына саналы қарым-қатынасын қалыптастыру, экологиялық мәдениетін дамыту.
 6. Әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндіктерін, көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын дамытуды қамтамасыз ететін уәждемелік кеңістік қалыптастыру, оның ақпараттық мәдениетін қалыптастыруына ықпал ету.
 7. Білім беру ұйымдарында көпмәдениетті орта құруға ықпал ету, жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, тұлғаның өнерде және болмыста эстетикалық нысандарды қабылдау, меңгеру және бағалау әзірлігін дамыту.
 8. Салауатты өмір салты дағдыларын тиімді меңгеру, дене дамуы мен психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін кеңістік орнату. 
Skip to content