+7 (7132) 21-14-00 aktk_06@mail.ru
Select Page

Педагогикалық Кеңес

ALT Ақтөбе гуманитарлық-техникалық колледжінің
2022-2023 оқу жылына арналған педагогикалық кеңесінің жұмыс жоспары

Колледждің педагогикалық кеңесі жұмысының негізгі бағыттары:

  • колледждің даму перспективаларын анықтау және оның материалдық-техникалық базасы;
  • оқу жылының семестрлері бойынша колледждің жұмыс қорытындыларына талдау, қызмет мониторингі және педагогикалық ұжымның алдында қойылған мақсаттары мен міндеттерін анықтау;
  • Білім беру бағдарламаларына сәйкес жаңа экономикалық жағдайларда жұмыс жасай алатын мамандарды дайындау сапасын бақылау;
  • оқытушылардың педагогикалық шеберліктерін арттыру, оқу үрдісіне жаңа педагогикалық технологиялар енгізу;
  • оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастырудың инновациялық әдістерін енгізу;
  • әлеуметтік серіктестік, тәжірибені ұйымдастыру және бітірушілерді жұмысқа орналастыру.
Қаралатын мәселелердің жұмыстардың атауы Орындау мерзімі Жауаптылар
1 Педагогикалық кеңес отырысы №1
«Ұжымның 2022-2023 оқу жылына арналған мақсаттары мен міндеттері»
28 тамыз Басшы
2 Қабылдау комиссиясының жұмысы туралы есеп. Колледжге қабылдау қорытындылары. Мәселелік сұрақтар. 28 тамыз Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы
3 Колледждің 2022-2023 оқу жылына арналған мақсаттары мен міндеттері. Жаңа оқу жылына арналған оқу-жоспарлау құжаттарын қарау және бекіту. Колледждің жиынтықталған жылдық жоспарын бекіту 28 тамыз БасшыныңОІО ОӨІ,ТІ, жөніндегі орынбасарлары
4 Ағымдағы мәселер 28 тамыз Колледж директоры
  Педагогикалық кеңес № 2
Студенттердің танымдық қызметін жандандыру
Қараша Басшы
1 №1 педагогикалық кеңес шешімдерін орындау қорытындылары туралы Қараша ОІжОӨІ,ТІ, жөніндегі орынбасарлары
2 Топ жетекшілердің тәрбиелік қызметтерінде қалайша сәтсіздіктерді болдырмау және табысқа қол жеткізу. Контингенттің сақталуы бойынша жұмыс жасау Қараша ОІжОӨІ,ТІ,жөніндегі орынбасарлар
3 Жаңадан қабылданған білім алушылардың бейімделулерінің психологиялық аспектілері Қараша Педагог – психолог
4 Білім сапасын арттыру бойынша шаралар, білім алушылардың аттестациялау мониторингі. (01.11.22ж. аттестация   қорытындылары) Қараша Оқу бөлім меңгерушілері
5 2023-2027 жылдарға арналған колледждің даму  жоспарын қарау, бекіту Қараша Колледж  директоры
ОІО,ТІО орынбасары
6 Ағымдағы мәселер Қараша  
  Педагогикалық кеңес №3
2022-2023 оқу жылының І семестрі үшін педагогикалық ұжымның жұмысына талдау
қаңтар Директор
1 №2 педагогикалық кеңес шешімдерін орындау қорытындылары туралы қаңтар  
2 2022-2023 оқу жылының бірінші жартыжылдығы үшін оқу-тәрбие жұмысының қорытындылары. қаңтар Оқу бөлім меңгерушілері
3 Тәрбие берудің   инновациялық   әдістері   құқықбұзушылықты алдын алудың факторы ретінде. қаңтар Басшының ТІ
Жөніндегі орынбасары
4 Білікті мамандарды дайындауда дуалды оқытуды жүзеге асыру.
Оқу кабинеттерінің байқауы қорытындылары.
қаңтар Басшының ОӨІжОӨЖ жөніндегі орынбасары
5 Ағымдағы мәселер қаңтар  
  Педагогикалық кеңес №4
Білім беру сапасының деңгейін арттыру үшін мамандықтардың кешенді әдістемелік қамтамасыздандырылуын жетілдіру
сәуір Директор
1 №3 педагогикалық кеңес шешімдерін орындау қорытындылары туралы сәуір  
2 Білім сапасын арттыру бойынша шаралар, білім алушылардың      аттестатция  мониторингі. (01.04.21 ж. Аттестация қорытындылары) сәуір Оқу бөлім меңгерушілері
3 Пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешендерінің жағдайлары. сәуір ЦӘК төрайымдары
4 Ағымдағы мәселер сәуір  
  Педагогикалық кеңес №5
2022-2023 оқу жылының оқу- тәрбие жұмысының қорытындылары
(мамыр ) Директор ТІжі орынбасары  ОІО
1 Күндізгі бөлім оқушыларын аралық жазғы сынақ емтихан сессиясына жіберу туралы (мамыр ) Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары
2 Күндізгі және сырттай бөлім  оқушыларын мемлекеттік аттестаттау мен дипломдық жоба қорғауға жіберу және аттестатау құрамын бекіту (мамыр ) оқу бөлім меңгерушілері
3 ҚР-да тілдер туралы» заңды жүзеге асыру бойынша жұмыс қорытындылары (мамыр ) Басшының ТІО жөніндегі орынбасары, қазақ тілі оқытушылары.
4 Оқытушылар қызметінің рейтинг қорытындылары. (мамыр ) Басшының ОІО ОӨЖ жөніндегі орынбасары
5 Ағымдағы мәселер (мамыр ) директор
  Мемлекеттік аттестаттау мен дипломдық жоба қорғаған оқушыларға диплом беру жайлы Маусым Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары
2 Оқушыларды оқу бітіруіне байланысты колледжден шығару және келесі курсқа көшіру жайлы Маусым Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары
3 2023-2024 оқу жылына арналған  оқу жүктемелерімен және міндеттерімен таныстыру Маусым Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары
4 Ағымдағы мәселер Маусым Директор
Skip to content